دفترمرکزی:

آدرس :میدان آزادی، جاده مخصوص کرج، خیابان بیمه سوم (شهید ایرج رستمی)، نبش کوچه ششم، پلاک ۱

شماره تماس :+۹۸ (۲۱) ۴۴۶۴۱۳۳۰ – ۷

شکایات : داخلی۱۰۱  +۹۸ (۲۱) ۴۴۶۴۱۳۳۰   – 

دورنگار : +۹۸ (۲۱) ۴۴۶۴۱۳۳۸

ایمیل : info@mbpco.ir

دفتر صدور کارت و چک:

شماره تماس :+۹۸ (۲۱) 66727142

دورنگار : +۹۸ (۲۱) 66727056

طراحی سایت توسط فراکارانت