کاغذهای حرارتی، کاغذهای رولی با کیفیت عالی می‌باشند و بطور خاص جهت تکنولوژی‌های چاپ حرارتی تولید می‌شوند. نوع چاپ بر روی اين کاغذها بسیار با کیفیت است. در حقیقت مواد تشكیل دهنده کاغذ، طوری هستند که در مواجهه با حرارت ساطع شده از هد پرينتر، فعل و انفعالات شیمیايی مخصوصی انجام می‌دهند که باعث چاپ بر روی آن‌ها می‌شود و در حقیقت به نوعی سوخته می‌شوند.

در واقع، اين کاغذها زمانی که در معرض حرارت قرار می‌گیرند از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می‌دهند. سطح اين کاغذها، با يك ترکیب شیمیايی شامل نوعی رنگ و اسید مخصوصی پوشانیده شده است که پس از مواجه با حرارت، رنگ و اسید موجود در سطح کاغذ باهم واکنش داده و اثری رنگی را به وجود می‌آورند که معمولاً اين رنگ سیاه می‌باشد. ولی گاهی می‌توانند رنگ آبی يا قرمز نیز ايجاد کنند که اين بستگی به ترکیبات اندوده شده بر روی کاغذ حرارتی خواهد داشت.

انواع رول کاغذ حرارتی عبارت‌اند از:

  • رول کاغذ حرارتی فیش پرینتر
  • رول کاغذ حرارتی صندوق فروشگاهی
  • رول کاغذ حرارتی آزمایشگاهی
  • جایگاه سوخت
  • پایانه فروش یا POS
  • دستگاه خودپرداز یا ATM

*انواع رول حرارتی با توجه به سفارش مشتری در متراژها و عرض­های مختلف تولید می‌گردد.

طراحی سایت توسط فراکارانت