چاپ

بخش چاپ با مجهز بودن به ماشین آلات روز دنیا از ۱ تا ۴ رنگ و ورنی واتربیس ، با تنوع ابعاد دو ورقی و چهار و نیم سه دستگاه ترتیب کن دوپلو محصول ۲۰۱۶ ژاپن :ورقی، توانسته است خدمات چاپ ، شماره زنی و پرفراژ همزمان اوراق پیوسته و کاربن لس را با سرعت بسیار زیاد با بیشترین کیفیت و دقت در اختیار مشتریان قرار دهد.

فرم های چاپ شده به صورت ورقی یا رول، متناسب با کاربرد نهائی شان، وارد مراحل پس از چاپ می شوند. عملیات پس از چاپ به دو گروه عمده تکمیلی (Finishing) و تبدیلی ( Converting) تقسیم می شوند.

  • تجهیرات واحد چاپ:

  • ماشین رولند ۷۰۴ محصول ۲۰۰۹ آلمان : ۵/۴ ورقی ،۴ رنگ با برج ورنی با سرعت ۱۶۰۰۰ فرم در ساعت
  • ماشین رولند ۷۰۲ محصول ۲۰۰۴ آلمان : ۵/۴ ورقی ،۲ رنگ با برج ورنی با سرعت ۱۶۰۰۰ فرم در ساعت
  • ماشین کوموری محصول ۲۰۱۱ژاپن : ۲ ورقی ،۴ رنگ با سرعت ۱۶۰۰۰ فرم در ساعت
  • ماشین چاپ اوراق پیوسته مولر مارتینی محصول ۲۰۰۶ آلمان : ۲ ورقی ،۴ رنگ با سرعت ۳۰۰ متر در دقیقه و با قابلیت شماره زنی ، پرفراژ و پانچ همزمان
  • ماشین رولند ۲۰۲ محصول ۱۹۹۹ آلمان: ۲ ورقی ،۲ رنگ با سرعت ۹۰۰۰ فرم در ساعت
  • ماشین رولند ۲۰۱ محصول ۱۹۹۹آلمان : ۲ ورقی ،۱ رنگ با سرعت ۹۰۰۰ فرم در ساعت
  • ۳ دستگاه لتر پرس برای شماره زنی و دایکات در کنار ماشین های پیشرفته همچنان گوشه ای از بار شرکت را بر دوش می کشد که نشانگر پیشینه دیرپای شرکت در این صنعت است.