پس از چاپ

سفارشات مشتریان بعد از طی مراحل مختلف چاپ برای انجام عملیات تا، ترتیب، شمارش، مفتول زنی، چسب زنی و برش به سالن صحافی منتقل می شوند که توسط نیروی جوان و پر انرژی با سرعت و کیفیت به بهترین نحو انجام می شوند.

تجهیزات واحد پس از چاپ

  • دستگاه تاکنی shoei محصول ۲۰۱۱ژاپن : ۵/۴ ورقی با سرعت ۱۸۰۰۰ برگ در ساعت

  • دستگاه ترتیب کن coltec محصول ۲۰۰۷انگلستان : ۲ ورقی ، ۶ خانه با سرعت ترتیب ۳۰۰۰ فرم در ساعت

  • ۳دستگاه برش Polar محصول ۲۰۰۷آلمان و ۲ دستگاه برش Polar محصول ۲۰۰۵ آلمان : با دهانه ورودی ۱۱۵ سانتی متر

  • دستگاه برش schneider محصول ۲۰۰۶آلمان : دهانه ورودی ۱۱۵ سانتی متر

  • دستگاه برگ شمار Vacumatic آلمان : ۵/۴ ورقی

  • ۳دستگاه ترتیب‌کن دوپلو Collator Duplo محصول ۲۰۱۶ ژاپن : دستگاه دارای ۱۰ عدد سینی تغذیه کاغذ و سرعت ترتیب کاغذ ۵۰۰۰ فرم در ساعت می باشد این دستگاه قابل اتصال به رایانه و سیستم های تکمیلی می باشد.

  • دستگاه تسمه کش بندینگ  Multi Graf محصول ۲۰۱۶ سوییس : دستگاه تمام اتوماتیک با حضور فقط یک نیروی انسانی قابل استفاده در خطوط تولید می باشد و سرعت این دستگاه ۱۸۰۰۰ بسته در روز می باشد.