شخصی سازی کارت های الکترونیکی

این واحد با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات سخت افزاری و ایجاد ظرفیت شخصی سازی ۲۵۰۰۰ کارت در روز آماده ارائه خدمات زیر به بانک ها و موسسات اعتباری و دیگر افراد حقیقی و حقوقی است:

  • پاکت گذاری کارت
  • برجسته سازی اطلاعات روی کارت
  • کدگذاری نوار مغناطیسی
  • بارگذاری چیپ کارت هوشمند
  • چاپ رمز
  • امکان صدور کارت در مراکز استان ها ودر صورت نیاز تولید و ارسال از تهران برای استان ها
  • ساخت دیتا و شناسه واریز