تاریخچه

صنعت چاپ از جمله بزرگترین و مفیدترین اختراعات بشری است و یکی از موثرترین وسایل انتقال اندیشه و عواطف بشری از زمان پیدایش بوده است. امروزه صنعت چاپ در روند زندگی و نیازمندی های فرهنگی و روزمره نقش بی بدیلی دارد و بخصوص در صنعت بانکداری بسیار کارآمد است. شرکت چاپ بانک ملت برآمده از نیاز ضروری بانکداری است.

بیش از چهل سال آمد و شد ایام نه تنها رنگ کهنگی بر چهره این شرکت ننشانده ، بلکه امروز شادابی ، سرزندگی ، تلاش و امید به آینده بهتر از حال و هوای حاکم بر آن هویداست. اگرچه شرکت چاپ بانک ملت ریشه در پنج دهه گذشته دارد ، اما شاخ و برگش با نسیم فناوری روز در حرکت است و ثمره فراوان و باکیفیتش بخشی از نیاز های فرهنگی جامعه را تامین می کند . اندیشه های بلند ، اراده های استوار ، دست های پر توان در کنار فن آوری پیشرفته از مجموعه ای غنی و رو به توسعه حکایت می کند.

لحظه ای درنگ

 

شرکت چاپ بانک ملت از اول مهرماه ۱۳۶۳ با ادغام دو چاپخانه بانک تهران و شرکت چاپ پارس فعالیت خود را به طور مستقل آغاز کرد. در حال حاضر بخش چاپ شرکت در مجموعه ای به مساحت ۷۲۰۰ متر مربع در خیابان بیمه سوم در شهرک اکباتان واقع است . فضای عملیاتی شرکت در بر دارنده ۴ سالن تولید به مساحت تقریبی ۲۰۰۰ متر مربع برای چاپ و صحافی است و ساختمان اداری و پشتیبانی به وسعت ۱۶۰۰ متر مربع در ۴ طبقه مشتمل بر واحد های لیتوگرافی ، انبار ، امور اداری و… است. بخش صدور کارت های الکترونیکی در مجموعه ای به وسعت تقریبی ۶۰۰ متر مربع در خیابان سی تیر واقع است.

از زمان تاسیس شرکت به تدریج متناسب با حجم و توسعه فعالیت و به اقتضای پیشرفت فناوری ، ماشین های متناسب با نیازهای شرکت خریداری ، نصب و بهره برداری شده و امروز شرکت چاپ بانک ملت از بهترین های فناوری در صنعت چاپ بهره مند است.

رسالت شرکت تامین نیاز های مشتریان در امور مربوط به پیش از چاپ، چاپ ، پس از چاپ ، برش و بسته بندی رول حرارتی و شخصی سازی کارت های الکترونیکی است .