اوراق اداری

۱- سربرگ: (A5, A4 ) :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ همراه با ماشین رولند۲۰۰و ۷۰۰ و کوموری
– چاپ بر روی کاغذ و مقوا با گرماژ های متفاوت
– برجسته سازی آرم شرکت یا موسسه
– بسته بندی با نظر مشتری ( وکیوم و کارتن گذاری و…)

۲- فولدر( پوشه) :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ همراه با ماشین رولند۲۰۰و ۷۰۰ و کوموری
– چاپ بر روی کاغذ و مقوا با گرماژ های متفاوت
– برجسته سازی آرم شرکت یا موسسه
– سلفون مات و براق ( ساده و طرح دار)
– یووی سیلندری و موضعی
– دایکات با طرح و نظر مشتری
– بسته بندی با نظر مشتری ( وکیوم و کارتن گذاری و…)

۳- پاکت ها در انواع و ابعاد مختلف :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ با ماشین رولند۲۰۰و ۷۰۰ و کوموری
– پاکت سازی و پنجره گذاری طبق نیاز و نظر مشتری
– بسته بندی در جعبه های مخصوص

۴- بروشور، تراکت تبلیغاتی :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ با ماشین رولند۲۰۰و ۷۰۰ و کوموری
– سلفون و یووی با نظر مشتری
– انواع تا با تعداد لت های متفاوت با دستگاه Shoei ژاپن
– برش در ابعاد مورد نظر طبق سفارش
– جعبه گذای بروشور ها با نظر مشتری
– بسته بندی با نظر مشتری ( وکیوم و کارتن گذاری و…)

۵- کارت ویزیت :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ همراه با ماشین رولند۲۰۰و ۷۰۰ و کوموری
– چاپ بر روی کاغذ و مقوا با گرماژ های متفاوت
– برجسته سازی آرم شرکت یا موسسه
– سلفون مات و براق ( ساده و طرح دار)
– یووی سیلندری و موضعی
– دایکات وبرش در ابعاد و با طرح و نظر مشتری
– بسته بندی با نظر مشتری ( وکیوم و کارتن گذاری و…)

۶- اوراق اداری :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ با دستگاه اوراق پیوسته مولر مارتینی
– بکار گیری از کاغذ کاربن لس
– تای زیگراگ اوراق پیوسته
– جعبه سازی
– جعبه گذاری فرم های آماده
– پالت گذاری، سلفون کشی

۷- دفترچه سازی :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ همراه با ماشین رولند۲۰۰و ۷۰۰ و کوموری
– چاپ بر روی کاغذ و مقوا با گرماژ های متفاوت
– برجسته سازی آرم شرکت یا موسسه
– سلفون مات و براق برای جلد ( ساده و طرح دار)
– یووی سیلندری و موضعی برای جلد
– استفاده از انواع طلق های شفاف و مات برای جلد
– حکاکی لیزری آرم یا نام شرکت بر روی جلد
– دایکات بر روی جلد با طرح و نظر مشتری
– صحافی فنر و لوپ
– بسته بندی با نظر مشتری ( وکیوم و کارتن گذاری و…)
– چاپ ۱ الی ۴ رنگ همراه با ماشین رولند۲۰۰و ۷۰۰ و کوموری
– چاپ بر روی کاغذ و مقوا با گرماژ های متفاوت
– برجسته سازی آرم شرکت یا موسسه
– سلفون مات و براق ( ساده و طرح دار)

۸- فرم های چند نسخه ای کاربن لس :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ همراه با شماره زنی و پرفراژ همزمان با دستگاه اوراق پیوسته مولر مارتینی
– بکار گیری از کاغذ کاربن لس
– ترتیب فرم های ۲ الی ۶ نسخه ای با استفاده از دستگاه ترتیب کن
– برش دسته های ۱۰۰۰ تایی برای سر چسب زنی
– تفکیک دسته های ۱۰۰ تایی
– برش دسته فرم های ۱۰۰ تایی
– جعبه سازی
– جعبه گذاری فرم های آماده
– پالت گذاری، سلفون کشی

۹- دفترچه های خدمات درمانی :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ همراه با شماره زنی و پرفراژ همزمان با دستگاه اوراق پیوسته مولر مارتینی
– بکار گیری از کاغذ کاربن لس
– ترتیب فرم های ۲ الی ۶ نسخه ای
– تای زیگراگ
– جعبه سازی
– جعبه گذاری فرم های آماده
– پالت گذاری، سلفون کشی

۱۰- فرم ها و نسخ بیمه :

– چاپ ۱ الی ۴ رنگ با ماشین رولند۲۰۰و ۷۰۰ و کوموری
– شماره زنی و پرفراژ با دستگاه لترپرس
– برجسته سازی آرم شرکت طبق سفارش مشتری
– طلاکوب آرم شرکت طبق سفارش مشتری
– برش در ابعاد مورد نظر طبق سفارش
– بسته بندی با نظر مشتری ( وکیوم و کارتن گذاری و…)