تماس با شرکت چاپ بانک ملت

آدرس : میدان آزادی ، جاده مخصوص کرج ، خیابان بیمه سوم ( شهید ایرج رستمی) ، نبش کوچه ششم ، پلاک ۱

شماره تماس :   ۷ الی ۴۴۶۴۱۳۳۰

فکس :    ۴۴۶۴۱۳۳۸

ایمیل : pbm55@yahoo.com